Blog

Dark & full grid post style

فتح شیراز و کار بزرگ پانیک

بردی شیرین تر از عسل در دقیقه پایانی برای شاگردان اسدی

برد پر گل و ارزشمند پانیک در شب یلدا

Blog

Soft & full grid post style

شاگردان فرجپور به سپیدرود رشت هم رحم نکردند

استارت تمرینات و تست گیری تیم فوتبال امید پانیک با پیگیری‌های مدیران باشگاه

خرید امتیاز کشوری به نام پانیک تالش در رده سنی امیدها

Blog

Dark post style without image

لوگوی جدید باشگاه پانیک تالش رونمایی شد

رونمایی از لوگوی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پانیک تالش لوگوی جدید و رسمی تیم

سلام پانیک تالش به لیگ دو

سلام پانیک تالش به لیگ دو شکست ناپذیر و پرقدرت مثل پانیک پانیک تالش

پانیک انقدر گل زد تا داماش رفت

پانیک انقدر گل زد تا داماش رفت به گزارش روابط عمومی باشگاه پانیک،هفته شانزدهم

Blog

Light post style with image 2

لوگوی جدید باشگاه پانیک تالش رونمایی شد

لوگوی جدید باشگاه پانیک تالش رونمایی شد

رونمایی از لوگوی رسمی باشگاه فرهنگی ورزشی پانیک تالش لوگوی جدید و رسمی تیم

سلام پانیک تالش به لیگ دو

سلام پانیک تالش به لیگ دو

سلام پانیک تالش به لیگ دو شکست ناپذیر و پرقدرت مثل پانیک پانیک تالش

پانیک انقدر گل زد تا داماش رفت

پانیک انقدر گل زد تا داماش رفت

پانیک انقدر گل زد تا داماش رفت به گزارش روابط عمومی باشگاه پانیک،هفته شانزدهم